Gerdmans må også sees

Hvis du er et relativt nytt selskap (eller litt eldre som Gerdmans), kan det være vanskelig å bli sett av kunder og andre som kan være interessert i produktene dine. Da er det bra å signere ordentlig. Ideelt sett bør du velge store firmaskilt som kan sitte ute i all slags vær, hele året. Da kan nesten hvem som helst se hvor selskapet har sine lokaler. Hvis skiltet eller skiltene plasseres på et godt og synlig sted ved siden av lokalene, vil det være enda lettere for utenforstående å se hvor selskapet har døren. Avhengig av hvilken type skilt du kjøper og hvordan inngangen er plassert, kan det være greit å fylle selskapets skilt med flere ting enn bare firmanavnet. Hvis døren for eksempel er plassert i det ene hjørnet, kan det være bra å ha en stor pil som peker mot døren. På denne måten kan folk som skal besøke se hvor døren er.

Ikke å signere hvor ens dør er et sted og for eksempel bare stole på apper i telefonen for å vise vei, er ikke smart. Ettersom appene bare viser adressen med en prikk midt på taket, kan det være vanskelig å finne døren hvis den ikke er stor og / eller lett kan sees fra veien.

Noen ganger kan også postkontoret ha vanskeligheter med å finne nye selskaper. Dette er fordi det ikke er skiltet tilstrekkelig og postvogner sjelden blir på ett sted lenger enn de trenger. Derfor kjører de videre og sender en SMS om at de ikke klarte å levere pakken.